Aromaterápia Bach-terápia Csakrák Drágakő-terápia Reflexológia
virágcseppek-panaszok

Apróbojtorján (Agrimony)

Panasz: belsõ nyugtalanságunk, aggodalmunk túlzott vidámsággal, viccelõdéssel igyekszünk leplezni. Békére, harmóniára vágyunk, kerüljük a nézeteltéréseket, a kínzó gondolatokat nyugtatókkal, alkohollal nyomjuk el.
Gyógyulás: megtanuljuk kezelni a konfliktusokat, az élet nehézségei nem törnek meg minket.

Békaliliom (Water Violet)

Panasz: büszkeség, zárkózottság, önként vállalt magány, mások segítségére nem gondol
Gyógyulás: alázat, együttérzés, bölcsesség, nyitottság

Bohócvirág (Mimulus)

Panasz: konkrét félelem (pl: fogorvostól, injekciótól, idegenek elõtt, betegségtõl, haláltól)
Gyógyulás: bátorság, magabiztos fellépés, a félelem megszûnik

Bükkfavirág (Beech)

Panasz: túlzott kritizálás, szõrszálhasogatás, elõítéletesség, az együttérzés hiánya, türelmetlenség másokkal szemben, más szempontjait nem veszi figyelembe, nem tud alkalmazkodni.
Gyógyulás: toleránsság, érdekes meglátások, a humorérzék kifejlõdése, lazább életfelfogás

Cseresznyevirág (Cherry Plum)

Panasz: belsõ feszültség, félelem attól, hogy elveszítjük önuralmunkat, hogy rossz döntéseket hozunk, meggondolatlanul cselekszünk, öngyilkossági gondolataink vannak, félelem a bizonytalantól
Gyógyulás: türelem, bátorság, kitartás, lelkierõ

Dió (Walnut)

Panasz: kezdeti, újrakezdési bizonytalanság, az ötleteinket nem merjük megvalósítani, mások lelkesedése túlzottan befolyásol minket, elterel eredeti céljainktól, egy megszokott életforma gyökeres megváltozása (pl: költözés, utazás, házasodás, gyerekszületés, a gyerekek fognövekedése, kamaszodás, klimax stb.)
Gyógyulás: az ember hû marad önmagához, hallgat a belsõ hangra, határozottá válik, fejlõdésre képesnek érzi magát

Egynyári szikárka (Scleranthus)

Panasz: határozatlanság, bizonytalanság, döntésképtelenség, önmagában örlõdés
Gyógyulás: kiegyensúlyozottság, határozottság, erõ a döntésekhez

Erdei fenyõ (Pine)

Panasz: bûntudat, önmarcangolás, félénkség, pedánsság, önfeláldozás
Gyógyulás: önbizalom, felelõsségtudat, reális meglátások, a saját hibák elfogadása

Ernyõs madártej (Star of Betlehem)

Panasz: lelki, testi megrázkódtatás ellen, sokkos állapotban
Gyógyulás: pszichikai erõ az élmény feldolgozásához, tapintatosság, rugalmasság

Ezerjófû (Centaury)

Panasz: nem tud nemet mondani, mások kihasználják, túlzott segíteni akarás, mártíromság, önfeláldozás, másokat szolgálni akarás
Gyógyulás: határozottak leszünk, megtanuljuk mikor és hogyan kell nemet mondani, saját életünket éljük

Fehérvirágú vadgesztenye (White Chestnut)

Panasz: állandóan jár az agyunk, bizonyos gondolatoktól nem tudunk szabadulni, nem tudjuk kikapcsolni az agyunk, nem tudunk szabadulni egy rossz emléktõl, képtõl, gondolattól, állandóan azon aggódunk, mások mit gondolnak rólunk, milyen benyomást keltünk másokban beszédünkkel, munkánkkal
Gyógyulás: tiszta gondolatok, felüdülés, lelki nyugalom

Forrásvíz (Rock Water)

Panasz: túlzott merevség, szigorúság, elvhûség, aszkétizmus
Gyógyulás: természetes életforma, lazítani tudás, humorérzék

Fûz (Willow)

Panasz: önsajnálat, állandó elégedetlenség sorsunkkal, anyagi helyzetünkkel, hivatásbeli kudarc, eszmei csalódás, gyász, súlyos betegség, csalódás, elhagyatottság, kényszerû lemondás, mások hibáztatása
Gyógyulás: belsõ bizalom, fejlõdési képesség, életerõ

Gyertyán (Hornbeam)

Panasz: fáradtság, "hétfõ reggeli érzés", gyengeségérzet
Gyógyulás: lelkierõ, cselekvési kedv, életenergia

Hangafû (Heather)

Panasz: egocentrikusság, akaratosság, hisztérikusság, állandó beszédkényszer, (gyors beszédû, fárasztó gyerek)
Gyógyulás: másokat is meghallgat, másokra is figyel

Iszalag (Clematis)

Panasz: közönyösség, dekoncentráltság, kábaság, elégedetlenség, nem él itt és most
Gyógyulás: kreatívitás, valóságtudat, cselekvõkedv, tetterõ

Katáng (Chicory)

Panasz: túlzott birtoklási vágy, féltékenység, egocentrikusság, manipuláció a többi emberrel, úgy érezzük nem kapunk elég szeretetet hozzátartozóinktól
Gyógyulás: a tiszta, önzetlen szeretet érzése

Kékgyökér (Cerato)

Panasz: önbizalomhiány, állandóan másoktól kér tanácsot
Gyógyulás: megtanuljuk elfogadni magunkat hibáinkkal együtt, az önbizalom, az intuíció erõsödik

Lonc (Honeysuckle)

Panasz: a múltban él, állandóan a múltat síratja, honvágy
Gyógyulás: a jelenben élés, haladás a korral, tanulási képesség, életvágy

Magyal (Holly)

Panasz: féltékenység, irigység, gyûlölködés, alattomosság, gyanakvás, keserûség, bizonytalanság
Gyógyulás: nagylelkûség, szívélyesség, mindent átfogó szeretet

Molyhos napvirág (Rock Rose)

Panasz: sokkos állapot, páni félelem, pánik érzés (heves szívdobogás, izzadt tenyerek, hasmenés)
Gyógyulás: lelki nyugalom, magabiztosság nehéz helyzetekben, lelkierõ, bátorság

Nebáncsvirág (Impatiens)

Panasz: türelmetlenség, belsõ feszültségérzés, meggondolatlanság, ingerlékenység, a környezettel szembeni intolerancia, vitatkozó kedv, unalmasságérzet
Gyógyulás: türelem, együttérzés, együttmûködés másokkal

Olajfa (Olive)

Panasz: teljes kimerültség, testi-lelki fáradtság (betegség miatt, munka, hétköznapok, negatív élethelyzet)
Gyógyulás: életenergia, állóképesség, felüdülés, lelki béke

Rezgõnyár (Asper)

Panasz: megmagyarázhatatlan félelmek, elõérzet, szorongás, alaptalan félelem a magánytól, az emberektõl, valamilyen fenyegetõ bajtól.
Gyógyulás: a félelmek elmúlnak

Rozsnok (Wild Oat)

Panasz: céltalanság, életútkeresés, bizonytalanság, nehézségek az életfeladat felderítésében, hívatásbeli elégedetlenség önmagunkkal, frusztráció
Gyógyulás: új lehetõségek kialakulása, világos célok, belsõ határozottság

Sül-zanót (Gorse)

Panasz: teljes reményvesztettség, súlyos betegségek idején
Gyógyulás: új lehetõségek meglátása a nehéz helyzetekben, az életszemlélet megváltozása, új értelmet nyernek a nehézségek

Szelídgesztenye (Sweet Chesnut)

Panasz: elkeseredettség, a megpróbáltatások ördögi körnek tünnek, erõs magányosság, ürességérzet, a fájdalmát nem osztja meg másokkal
Gyógyulás: lelki fejlõdés, akaraterõ

Szil (Elm)

Panasz: úgy érezzük a munka elvégzése meghaladja erõnket, túlterheltnek érezzük magunkat, súlyosnak érezzük a ránk nehezedõ felelõsséget, kilátástalannak érezzük feladataink tömegét
Gyógyulás: reális megoldások, erõ a feladatok elvégzéséhez, önbizalom, egészséges felelõsségérzet

Szõlõvirág (Vine)

Panasz: állandóan irányítani akarunk másokat, utasításokkal látunk el mindenkit, rugalmatlanság, makacs gyõzni akarás, hatalomvágy, túlzott becsvágy
Gyógyulás: nagylelkûség, egészséges ambíció, természetes vezetõi tehetség

Tárnics (Gentian)

Panasz: kételkedés, elbátortalanodás, levertség, kudarcélmény, tanulási nehézség, egészségügyi, anyagi, hivatésbeli, emberi kapcsolati problémák, sorscsapások után
Gyógyulás: türelem a konfliktus feldolgozásához, pozitív elvárások, határozottság, belsõ biztonságérzet

Tölgy (Oak)

Panasz: kimerültség, feszültség, túl sok feladat vállalása, túl nagy felelõsség, fáradhatatlan küszködés, beteges kötelességtudat
Gyógyulás: az erõhatárok felismerése, lazítani tudás, életerõ

Vadalma (Malus)

Panasz: tisztátalanság érzés, kiütések miatt önbizalomhiány, a külsõ miatti elégedetlenség, elvesztett testi arányérzék, önutálat, állandó, túlzott önkritika
Gyógyulás: elégedettség magunkkal szemben, egészséges önszeretet, önbizalom

Vadgesztenye bimbó (Chestnut Bud)

Panasz: nem tanulunk saját hibáinkból, újra és újra elkövetjük ugyanazt a hibát, meggondolatlanul beszélünk valakirõl
Gyógyulás: megtanuljuk a tapasztalatokat feldolgozni, hajlam a tanulásra

Vadrepce (Mustard)

Panasz: depresszió, melankólia, hirtelen jövõ-menõ oknélküli szomorúság, levertség, pesszimizmus
Gyógyulás: belsõ öröm, optimizmus, harmónia, nagylelkûség

Vadrózsa (Wild Rose)

Panasz: apátia, pesszimizmus, közönyösség, testi-lelki fáradtság, reménytelenség a világ szomorú állapota miatt, vagy mert nem találjuk a megfelelõ társat, a mindennapok monotonsága ellen
Gyógyulás: vitalitás, életerõ, önhit, bizalom

Vasfû (Vervain)

Panasz: túlhajtott munka, végletekig feszített tevékenység, munkamánia, idegfeszültség, túlzott elvárások, fanatizmus, saját megrözött igazunk ráerõszakolása másokra
Gyógyulás: elfogadunk másokat, megfogadjuk mások tanácsát, mások véleményére odafigyelünk, új gondolatokat is be tudunk fogadni, harmónikussá válunk

Vörösfenyõ (Larch)

Panasz: önbizalomhiány, kissebrendûség-érzés, pesszimizmus, tompaság, bátortalanság
Gyógyulás: önbizalom, optimizmus

Vörösvirágú vadgesztenye (Red Chestnut)

Panasz: szeretteinkért való túlzott aggodalom, rossz elõérzet, morbid képzelet
Gyógyulás: józanság, tiszta meglátás, egészséges együttérzés, lelkierõ


Bach-virágterápia

Dr. Edward Bach a századfordulón élt, a testi betegségek gyógyulásának alapfeltételeként a lelki gyógyulást, lelki egészséget tartotta. Kiválasztott 38 növényt, aminek speciális kivonatából előállította virágcseppjeit, melyek a megfelelő lelki betegségeket gyógyítják, a lelket, gyógyító rezgésükkel, tiszta energiájukkal harmonizálják.

Virágcseppek-panaszok

Ha azt szeretnéd megtudni, milyen virágcseppek vannak, és melyik, milyen panaszokra való, ide kattints! >>>
Panaszok-virágcseppek

A bach-terápia ötféle fő lelki problémából indul ki. Ezek alapján tudod kikeresni, milyen virágcseppet válassz a gyógyuláshoz.
Ha az alapprobléma:
  • Bizonytalanság >>>
  • Félelem >>>
  • Gyengeség >>>
  • Közöny >>>
  • Merevség >>>  • 2001© Naturalap
    Email: naturall788kukacgmail.com